OM azonosító: 037041

Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola

 
 

Elérhetőségeink:

Cím:

8200 Veszprém

Rózsa utca 43/2.

Telefon:

88/329-833

Fax:

88/329-212

Titkárság

30/811-37-02

E-mail:

rozsa@rozsaiskola.hu

Fenntartó:

Veszprémi Tankerületi Központ

Elérhetősége...

TÉRKÉP

EFOP-3.3.5-17-
2017-00028
pályázat

Tavaszi szünet:

2020. április 9 - 14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap április 13. (szerda)

Ezen a napon folytatódik a közös tantermen kívüli digitális oktatás.

A szünetre mindenkinek jó pihenést kívánunk!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Intézményvezetői levél a szülőknek...

Tisztelt Szülők!

A leendő első osztályosok 2020/2021-es tanévre történő
beíratása a kialakult járványügyi helyzet miatt  a korábbiaktól
eltérő módon történik.

A Veszprémi Tankerületi Központ erre vonatkozó
tájékoztatóját az alábbiakban olvashatják.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Tájékoztató...

A Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola beiskolázási körzete...

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai...

Az általános iskolai beiratkozás e-Ügyintézés szülői felülete...

Kedves Szülők, Támogatók!

Ezúton szeretnénk megköszönni a segítségét mindazoknak,
akik adójuk 1 %-át korábban a
"Rózsás" Gyermekkor
Közhasznú Alapítvány
számára ajánlották fel.

Kérjük, ha lehetőségük van rá, a jövőben is támogassák
iskolánk alapítványát.

Alapítvány neve:

„Rózsás” Gyermekkor Közhasznú Alapítvány
8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2.

Adószám: 19259563-1-19

Számlaszám: Takarékbank

                              73900092-10010536

Köszönettel:
a "Rózsás" Gyermekkor Közhasznú Alapítvány kuratóriuma

Tájékoztató
befizetett étkezési térítési díjról

A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet a
2020. március hónapra befizetett étkezési térítési díjak túlfizetéseit
az iskolák újraindításakor az adott havi térítési díjakba beszámítja,
tehát azok jóváírásra kerülnek.

 Amennyiben valaki a befizetett összeget szeretné visszaigényelni,
úgy a tájékoztató alatti linkről letölthető nyomtatványt kell kitölteni
és elektronikusan elküldeni a

vadas.kinga@veinszol.veszprem.hu, vagy a sasvari.andrea@veinszol.veszprem.hu címek egyikére
legkésőbb
2020. április 03-ig.

 Azonban az Intézmény kapacitása is véges, ezért a visszafizetéseket
csak addig tudják teljesíteni, amíg a vírushelyzet engedi.
Kérik ezt mérlegelni szíveskedjenek.

 Azon gyermekek esetében, akik befejezik tanulmányaikat,
az előző évekhez hasonlóan természetesen a túlfizetés díját
visszautalják a tanév hivatalos befejezését követően.

Kérelem nyomtatványa...

Tájékoztatás szülőknek (2020.03.20.)...

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a hét első felében pedagógusaink igyekeztek felkészülni a tantermen kívüli, digitális oktatásra. Ennek során arra törekedtünk, hogy az idő rövidsége ellenére megpróbáljunk olyan módszertant kialakítani, amely biztosítja diákjaink számára a tananyag minél eredményesebb feldolgozását.

Az iskolán kívüli oktatáshoz elsődlegesen a Google Classroom online alkalmazást, valamint a KRÉTA felületét használjuk. Az elmúlt napokban kialakításra kerültek a virtuális osztálytermek, a pedagógusok pedig március 19-től már a tananyagokat is elkezdték feltölteni az egyes csoportokba.

A következő linken található egy videós segítség az alkalmazás beállításaihoz:

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24

Az osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok felvették a kapcsolatot tanítványaikkal, és szép lassan megkezdődik az otthoni tanulás. A továbbiakban rendszeresen küldik majd a tanulást segítő digitális tananyagokat, dokumentumokat, feladatokat.

Javasoljuk, hogy délelőtt, „iskolaidőben” minden nap foglalkozzanak a gyerekek az egyes tantárgyakkal. Arra bíztatunk mindenkit, hogy tartsa be a kijelölt feladatok megoldására adott határidőt, mert csak így tudunk előre haladni a tananyag elsajátításában.

Ha bármely felület elérésével probléma adódik, mielőbb kérjenek segítséget az osztályfőnöktől, vagy jelezzék az iskola email címén.

Tudom, nagy kihívás az új tanrend pedagógusnak és szülőnek egyaránt, de hiszem, hogy közösen ezzel is meg fogunk birkózni. Köszönjük mindannyiuknak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben még szorosabban együttműködnek velünk.

Kedves Diákjaink!

Természetesen különleges helyzetben vagytok Ti is, hiszen számotokra is új és teljesen ismeretlen az iskolán kívüli tanulás. Remélem, tanáraitok útmutatása alapján otthonotokban is tudjátok folytatni a sulit, és bebizonyítjátok nekünk, nem véletlenül tartanak Benneteket a digitális kor gyermekeinek! Kérem, figyeljetek nagyon, jegyezzetek meg minden fontos információt, és kérdezzetek bátran, ha valahol elakadtok a tananyag feldolgozása során.

Biztosak lehettek benne, hamarosan túljutunk ezen a nehéz időszakon, és mindenki egészségesen folytathatja életét és végezheti tanulmányait.

Ehhez azonban türelemre és bizony részetekről is fegyelemre van szükség. Kérlek Benneteket, maradjatok otthon, és próbáljátok minél hasznosabban eltölteni a kényszerű bezártságot. Érezzétek át Ti is annak felelősségét, hogy gyerekként azzal tudtok a legtöbbet tenni, ha most minimálisra csökkentitek a lakhelyeteken kívüli mozgást.

Üres nélkületek az iskola, úgyhogy mielőbb visszavárunk Benneteket! Nagyon vigyázzatok magatokra!

Mindenkinek eredményes tanulást, kitartást és jó egészséget kívánunk!

Veszprém, 2020. március 20.

Sándor László

intézményvezető

Tájékoztatás szülőknek (2020.03.15.)...

Tisztelt Szülők!

Ismételten felhívom figyelmüket arra, hogy 2020. március 16-tól a gyermekek nem jöhetnek iskolába. Nagyon fontos, hogy az intézményekben nem tanítási szünet lesz, hanem más módszerekkel történik az ismeretek feldolgozása, majd azok számonkérése.

Tájékoztatom Önöket, hogy a tantermen kívüli digitális oktatás megszervezése, módszertani hátterének kialakítása a hétfői nappal megkezdődik. Az elkövetkező hét kiemelt feladata, hogy egységes és mindenki számára elérhető rendszert építsünk ki tanulóink számára.

Nyomatékosan kérem Önöktől, hogy diákjaink otthon tartózkodjanak, ami az oktatás eredményessége szempontjából is lényeges. A jelenleg érvényben lévő intézkedés célja, hogy az emberek minél kevesebbet érintkezzenek egymással, ne alakuljanak ki gócpontok a járványban, és ehhez mindenképpen kerülni kell a csoportos összejöveteleket, közös programokat, de még a kétszemélyes baráti találkozókat is! Kérem, hogy ennek megfelelően gondoskodjanak a gyermekek felügyeletéről, és hívják fel figyelmüket a vírus terjedését megakadályozó intézkedések betartására.

Azok a családok, ahol a szülők a járvánnyal kapcsolatos közfeladat ellátásában, illetve egyéb közellátásban, közszolgáltatásban vesznek részt, és semmilyen módon nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét, legkésőbb 2020. március 16-án (hétfő) 10 óráig legyenek szívesek ezt indoklással együtt jelezni az iskola bármely elérhetőségén (e-mailben, telefonon, vagy a KRÉTA rendszeren keresztül). Kizárólag indokolt esetben munkanapokon 8-17 óra között lesz biztosított a gyermekek kiscsoportos felügyelete. Az étkezésük megoldásával kapcsolatban később tudunk információt nyújtani.

Az intézmény munkanapokon 8.00-17.00 óráig tart nyitva.

Gyermekük iskolánkban maradt felszerelését a következő időpontokban tudják elvinni az intézményből:

március 16-án 12.00-17.00 óráig alsó tagozat

március 17-én 8.00-12.00 óráig alsó tagozat

                         12.00-17.00 óráig felső tagozat

március 18-án 8.00-12.00 óráig felső tagozat

                         12.00-17.00 óráig alsó tagozat

Az épületben a dolgozókon kívül más csak nagyon indokolt esetben tartózkodhat, ezért kérem minden iskolánkba érkező diák, szülő, hozzátartozó türelmét és megértését!

Kérem Önöket, hogy az aktuális információkkal kapcsolatban folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat, valamint a KRÉTA rendszert. Szükség esetén az intézmény megszokott elérhetőségein természetesen továbbra is fel tudják velünk venni a kapcsolatot.

   Telefonszám: +3688329833

   E-mail: rozsa@rozsaiskola.hu

Az új munkarend diák és pedagógus számára is olyan kihívást jelent, amelyre alapvetően nem voltunk felkészülve, mégis igyekszünk mielőbb gyakorlati információkat nyújtani a tantárgyi tematikákkal, számonkérési formákkal kapcsolatban. Mindannyiunk közös érdeke, hogy eredményes tanévet zárjunk, de ehhez most valóban maximálisan segítenünk kell egymást.

Bízom abban, hogy a már megszokott együttműködéssel meg fogjuk tudni "ugrani" az előttünk álló akadályokat.

Veszprém, 2020. március 15.

Sándor László

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

A miniszterelnök bejelentése alapján hétfőtől (március 16.) a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.

Március 16-tól tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe, ami azt jelenti, hogy olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé. A kollégáknak digitális eszközökkel kell folytatni az oktatást.

A rendelet megjelenéséig, a munkarend kialakításáig mindenkinek a türelmét kérjük. Az iskola honlapján minden fontos információt közölni fogunk.

Természetesen megoldást keresünk arra is, hogy mindenki hozzájusson az iskolában maradt tanszereihez és személyes tárgyaihoz.

Ebben a nehéz időszakban kiemelten számítunk diákjaink és szüleik segítő együttműködésére!

Sándor László

intézményvezető

Hivatalos közlemények:

Hétfőtől bezárnak az oktatási intézmények...

Rendkívüli bejelentés a koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről...

Köszönjük, hogy idén is nagyon sokan
támogatták az ünnepekhez kapcsolódó
gyűjtőakcióinkat!

Az aulában felállított karácsonyfa körül
rengeteg doboz gyűlt össze, melyet
a Családsegítő Központ munkatársai
juttattak el a rászoruló családokhoz.
Reméljük, sok kisgyermek
karácsonyát tudtuk boldogabbá tenni
ajándékainkkal.

A Vackoló Közhasznú Állatvédő
Egyesületet
nevében is köszönjük a sok
használt törölközőt, plédet, lepedőt,
mely nagy segítséget jelent számukra
a menhelyen élő állatok ellátásában.

Jövőre folytatjuk! :-)

Ajándékok...

2019. december 20-án a 6. évfolyam diákjainak előadásában
nézhettük meg a hagyományos ünnepi műsort.

Köszönjük a szereplő gyerekeknek, a felkészítő pedagógusoknak
és minden közreműködő kollégának, hogy
csodálatos karácsonyi hangulatot varázsoltak aulánkba!

Képek...

Karácsonyi ének...

 
   
   
   

mystat

Utolsó frissítés: 2020. április 10.

© Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola

Készítette: Sándor László (suli@rozsaiskola.hu)

Minden jog fenntartva! 2003-2020