A 2020-ban kiadott kerettantervek alapján 2020 szeptemberétől felmenő rendszerben alkalmazásra kerülő helyi tantervek.

A 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján minden tantárgy esetében az intézmény helyi tanterve hozzá lett igazítva a központilag kiadott kerettantervekhez.

Alsó tagozat

Felső tagozat

Angol nyelv 4. Állampolgári ismeretek 8.
Digitális kultúra 3-4. Angol nyelv 5-8.
Ének-zene 1-4. Biológia 7-8.
Etika 1-4. Digitális kultúra 5-8.
Környezetismeret 3-4. Dráma és színház 8.
Magyar nyelv és irodalom 1-4. Ének-zene 5–8.
Matematika 1-4. Etika 5-8.
Német nyelv 4. Fizika 7-8.
Technika és tervezés 1-4. Földrajz 7-8.
Testnevelés 1-4. Hon-és népismeret 6.
Vizuális kultúra 1-4. Kémia 7-8.
  Magyar nyelv és irodalom 5-8.
  Matematika 5–8.
  Német nyelv 5-8.
  Osztályfőnöki 5-8.
  Technika és tervezés 5-8.
  Természettudomány 5-6.
  Testnevelés 5-8.
  Történelem 5-8.
  Vizuális kultúra 5-8.