"Az hódít hazát, jövőt, lelket,
kié az erkölcs, tudás, szorgalom."

Váci Mihály

virag.gif

A városközponthoz közel található iskolánk esztétikus külső és belső környezetével, gyermekközpontú szemléletével 1987 óta igyekszik nyugodt, oldott légkört biztosítani tanulói számára. Korszerű tárgyi feltételeink mellett a tartalmi munkát is úgy alakítjuk, hogy tanítványainknak kiegyensúlyozott, boldog iskoláskort nyújthassunk, és megfeleljünk korunk sokirányú elvárásának. Kisiskolás korban legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy megszeressék a tanulást, mely későbbi fejlődésükben meghatározó lehet. Kamaszkorban fő oktatási feladatunknak tekintjük a megszerzett alapkészségek megszilárdítását, továbbfejlesztését, növeljük az ismeretközvetítés arányát, mélységét ezzel is hozzájárulván a pályaválasztás segítéséhez.

Célunk: tanítványainkat önmagukhoz mérten a legeredményesebben fejleszteni, sikerekhez juttatni.

Szolgáltatásaink

§  Az angol és német nyelv oktatását 4. évfolyamtól kezdjük, és felső tagozaton emelt óraszámban tanítjuk.

§  Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, a számítástechnika és a technika tantárgyakat.

§  Középiskolai előkészítő foglalkozásokat tartunk matematika és magyar tantárgyakból.

§  Alsó tagozaton napközit, a felsősöknek tanulószobai ellátást biztosítunk.

§  Szakemberek az érintetteknek fejlesztő foglalkozásokat és gyógytestnevelés órákat tartanak.

§  Kihelyezett szolfézs és hangszeres foglalkozásokat vezetnek a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola tanárai.

§  Tehetséggondozó szakköröket működtetünk (pl. kézműves, képzőművész, néptánc).

§  Sportolási lehetőséget a labdarúgás, szivacskézilabda, kosárlabda, röplabda, természetjárás, valamint a tömegsportórák biztosítanak.

§  Megfelelő étkezést tudunk biztosítani az ételérzékeny gyermekek számára is.

Hagyományaink

§ A tanév során vidám, játékos diákönkormányzati napot tartunk az alsós és felsős gyermekeknek egyaránt.

§ Az ősz folyamán papírgyűjtést szervezünk, melynek bevétele az osztályok pénzét gyarapítja.

§ A téli szünet előtt ünnepélyünkön bensőséges, meghitt karácsonyi hangulatot teremtünk.

§ Farsangi bálunkon ötletes osztályműsorok, jelmezek, vidám játékok nyújtanak felhőtlen szórakozást kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

§ Iskolagyűléseken értékeljük a tanulók munkáját, jutalmazzuk a tanulmányi- és sportversenyek sikeres szereplőit.

§ Iskolánk életének legjelentősebb eseményeiről a felső tagozatosokat a Rózsa tv, az alsósokat pedig a Kölyök tv tájékoztatja, melynek stábja tanulóinkból szerveződik.

§ A rendszeresen megjelenő diákújság szintén a gyermekek iskolához való kötődését erősíti.

§ Tavaszi művészeti bemutatónkon tehetséges diákjaink lépnek fel.

§ A diákönkormányzat évente többször rendez Rózsa-bulit, amely felső tagozatos tanulóinknak nyújt szórakozási lehetőséget.

§ Az alsós gyerekeknek népi hagyományokhoz kötődő játszóházakat szervezünk.

§ "Képzőművészeink" a Mini Galéria kiállításain mutatkozhatnak be.

§ A tanult elméleti anyaghoz a tanév végén gyakorlati tapasztalatokat gyűjthetnek diákjaink az erdei iskolákban.

§ Tanévzáró ünnepélyünkön ballagnak és búcsúznak a 8. évfolyam tanulói.

§ Nyaranta vándortábort szervezünk a természetkedvelőknek.

A Rózsa Úti Általános Iskola széles körben ismert, jó hírű iskola Veszprémben,
mely a beiskolázás adatait nézve is népszerű, keresett intézmény.
Mindez nem lenne lehetséges diákjaink családjainak segítő együttműködése és támogatása nélkül.

A "Rózsás" Gyermekkor Közhasznú Alapítvány is céljaink elérését szolgálja, melynek adószáma:
19259563-1-19

koszon.gif