KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - 2021/22

Frissítve: 2021. szeptember 20.

Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola
8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2
OM azonosító: 037041

1.    A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Pedagógusok száma: 36 fő

Sor-szám

Pedagógus azonosító száma

Végzettsége

Szakképzettsége

A tantárgy-felosztás alapján tanított osztályok

1.

77005380888

főiskola

tanító

1.a; 5.b

2.

72326857716

főiskola

tanító

1.a

3.

73074267169

főiskola

tanító

1.b

4.

72105750759

főiskola

tanító

1.b

5.

74225212594

főiskola

tanító

2.a; 2.b; 6.a

6.

73238540948

főiskola

tanító

2.a

7.

71742118600

főiskola

tanító

2.b

8.

73312231931

főiskola

tanító

2.b

9.

76847559314

főiskola

tanító

3.a

10.

77228233922

főiskola

tanító

3.a

11.

77033654518

főiskola

tanító

3.b

12.

76187826843

főiskola

tanító

3.b

13.

75867235465

főiskola

tanító

4.a

14.

73316673243

főiskola

tanító

4.a; 2.b

15.

73286747036

főiskola

tanító

4.b; 6.b

16.

72001441663

főiskola

tanító

4.b

17.

75949185878

főiskola

tanító

számítástechnika szakos tanár

4.a,b; 5.a; 6.b,; 7.a,b; 8.a,b

18.

72944334002

egyetem

német szakos tanár

5.a; 6.a; 7.a; 8.a

19.

73616529533

főiskola

német szakos tanár

4.a; 5.a,; 6.a,; 7.a; 8.a

20.

75779871553

egyetem

magyar-angol szakos tanár

5.b; 6.b; 7.b; 8.b

21.

74823063811

egyetem

angol szakos tanár

4.b; 5.b; 6.b; 7.b; 8.b

22.

72041268310

főiskola

matematika-fizika szakos tanár

6.a; 7.a,b; 8.a.b

23.

77368997059

főiskola

földrajz-testnevelés szakos tanár

5.a,;6.b; 7.a,b; 8.a,b

24.

72648081795

főiskola

magyar-ének szakos tanár

5.a,b

25.

76032494042

főiskola

történelem-technika szakos tanár

5.a,b; 6.a,b; 7.a,b; 8.a,b

26.

73641127268

egyetem

rajz és vizuális kultúra

5.a,b; 6.a,b; 7.a,b; 8.a,b

27.

74399632586

főiskola

matematika-kémia-számítástechnika szakos tanár

5.a,b; 6.a,b; 7.a,b; 8.a,b

28.

72689124274

főiskola

biológia-technika szakos tanár

5.a,b; 6.a,b;  7.a,b; 8.a,b

29.

77411985112

egyetem

biológia-testnevelés szakos tanár

5.a; 6.a; 7.a,b; 8.a,b

30.

79678360614

főiskola

matematika-számítástechnika szakos tanár

5.a,b; 6.a; 8.a,b

31.

78707712306

egyetem

testnevelés szakos tanár

2.b; 3.a,b;

5.b; 7.a

32.

74188078391

főiskola

magyar szakos tanár

6.a,b; 7.a,b; 8.a

33.

73652255121

főiskola

fizika-kémia szakos tanár

7.a,b; 8.a,b

34.

72106864422

főiskola

ének szakos tanár

5.a,b; 6.a,b;

7.a,b; 8.a,b

35.

78513349485

főiskola

történelem szakos tanár

5.a,b; 6.a,b; 7.a,b; 8.a,b

36.

73075189853

főiskola

könyvtáros tanár

5.b; 6.b; 8.a

2.    A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskola végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 4 fő.

Sor-szám

Munkaköre, feladatköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

iskolatitkár

érettségi

gyors- és gépíró

2.

pedagógiai asszisztens

érettségi

pedagógiai asszisztens

3.

pedagógiai asszisztens

főiskola

tanár

4.

rendszergazda

érettségi

informatikai rendszergazda

3.    Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Év

Iskolai átlag

Országos átlag

 

Matematika 6. évfolyam

2016

1537

1486

2017

1590

1497

2018

1549

1499

2019

1561

1495

2020

elmaradt

elmaradt

 

Szövegértés 6. évfolyam

2016

1604

1494

2017

1592

1503

2018

1554

1492

2019

1558

1499

2020

elmaradt

elmaradt

 

Matematika 8. évfolyam

2016

1704

1597

2017

1729

1612

2018

1691

1614

2019

1712

1624

2020

elmaradt

elmaradt

 

Szövegértés 8. évfolyam

2016

1653

1568

2017

1681

1571

2018

1684

1602

2019

1691

1608

2020

elmaradt

elmaradt

4.    Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Megnevezés

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

1. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 1. évfolyamból évismétlő tanulók száma

-

-

-

-

-

- 1. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

2. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 2. évfolyamból évismétlő tanulók száma

-

-

-

-

-

- 2. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

3. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 3. évfolyamból évismétlőtanulók száma

-

-

-

-

-

- 3. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

4. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 4. évfolyamból évismétlő tanulók száma

-

-

-

-

-

- 4. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

5. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 5. évfolyamból évismétlő tanulók száma

-

-

-

-

-

- 5. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

6. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 6. évfolyamból évismétlő tanulók száma

-

-

1

-

-

- 6. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

1%

-

-

7. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 7. évfolyamból évismétlő tanulók száma

-

1

1

1

-

- 7. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

2%

2%

2%

-

8. évfolyam adatai:

 

 

 

 

 

- 8. évfolyamból évismétlő tanulók száma

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból évismétlő tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

Az intézmény adatai:

 

 

 

 

 

- az intézményben adott tanévben évismétlő tanulók száma

-

1

2

1

-

- az intézményben az adott tanévben évismétlő tanu­lók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

-

0,2%

0,5%

0,2%

-

5.    Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként, középiskolai, szakiskolai továbbtanulók mutatói

5.1.       A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként

A tanulók eredményeit nem minden középiskola küldte meg, így a kilencedik évfolyamon elért eredményeket csak akkor tudjuk közölni, ha a közoktatási információs rendszerben letölthetők lesznek.

Megnevezés

Tanulmányi eredmények

Tanulmányi eredmény
változás %-ban

8. évfolyamon

9. évfolyamon

A 2016/2017 tanévben végzett tanulók adatai

4,45

 

 

A 2017/2018 tanévben végzett tanulók adatai

4,35

 

 

A 2018/2019 tanévben végzett tanulók adatai

4,3

 

 

A 2019/2020 tanévben végzett tanulók adatai

4,35

 

 

A 2020/2021 tanévben végzett tanulók adatai

4,37

 

 

 5.2.       A középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

Megnevezés

Továbbtanulók

Továbbtanulók száma összesen

középiskolába

szakiskolába

száma

aránya

száma

aránya

A 2016/2017 tanévben végzett tanulók adatai

55

98,2%

1

1,8%

56

A 2017/2018 tanévben végzett tanulók adatai

49

100%

0

0

49

A 2018/2019 tanévben végzett tanulók adatai

44

95,7

2

4,3

46

A 2019/2020 tanévben végzett tanulók adatai

45

95,7

2

4,3

47

A 2020/2021 tanévben végzett tanulók adatai

73

96,0

3

4,0

76

6.    Szakkörök, mindennapi testedzés

Az intézményben működő szakkörök, diákkörök

Szakkörök (diákkörök, sportkörök) neve

Igénybevétel

Egyéb igénybevételi
feltétel leírása

Ingyenes

Térítéses

Magyar előkészítő

X

 

8. évfolyam

Matematika előkészítő

X

 

8. évfolyam

Idegen nyelvi előkészítő

X

 

8. évfolyam

Kézműves

X

 

alsó tagozat

Képzőművész

X

 

felső tagozat

Röplabda

X

 

felső tagozat

Néptánc

 

X

alsó tagozat

Góliát labdarúgás

 

X

1-6. évfolyam

Szivacskézilabda

 

X

alsó tagozat

7.    Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

7.1.       Házi feladat szabályai

A tanulók közoktatási törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége

-     elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás időtartamát,

-     ötödiktől nyolcadig osztályig pedig a tantárgyankénti harminc percet.

Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.

Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.

Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.

A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

7.2.       Iskolai dolgozatok szabályai

Az írásbeli dolgozatok formái:

-     témazáró dolgozat,

-     témaközi felmérés,

-     írásbeli számonkérés,

-     röpdolgozat.

Témazáró dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább egy témakör anyagára épül. Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál több nem íratható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell.

A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 tanítási napon belül kijavítva és értékelve megkapja.

A szülő joga, hogy a gyermeke által írt dolgozatokat hazaküldve, illetve kivételes esetben fogadóórán megtekinthesse.

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők szerint történik:

-     Az év közben adott érdemjegyeket az elektronikus naplóban az alábbiak szerint súlyozzuk:

150%:   Írásbeli témazáró dolgozat

50%:     Gyűjtőmunka

Házi dolgozat

Szorgalmi feladat

Beszámoló

Külalak

Verseny

A többi bejegyzéshez tartozó érdemjegy értéke az átlag számításánál 100%.

8.    Iskolai tanév helyi rendje

8.1.       A szorgalmi idő

8.1.1.      Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.

A 2021/2022. tanévben a szorgalmi idő

-     első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (kedd)

-     utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).

A tanítási napok száma 181 nap.

8.1.2.      A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2022. január 28-ig kapják kézhez a tanulók.

8.2.       Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

2021. október 1. (péntek)

Továbbképzési nap

2021. december 11. (szombat)

Nevelési értekezlet

2022. február 21. (hétfő)

Továbbképzési nap

2022. március 26. (szombat)

Pályaorientációs nap

2022. május 19. (csütörtök)

Jubileumi rendezvény

2022. május 20. (péntek)

Diákönkormányzati nap

8.3.       A szünetek időtartama

Őszi szünet: 2021. október 25-29.

-          szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek)

-          szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd)

Téli szünet: 2021. december 22 - 2021. december 31.

-          szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd)

-          szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2022. április 14-19.

-          szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda)

-          szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda)

8.4.       A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

Tanévnyitó ünnepély: 2021. augusztus 31. (kedd)

Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2021. október 6. (szerda)

Megemlékezés az 1956. évi forradalom és szabadságharcról, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának október 23-i évfordulójáról:

2021. október 22. (péntek) 8.00 óra, iskolai ünnepély

Magyar nyelv napja: 2021. november 12. (péntek)

Iskolai karácsony: 2021. december 21. (kedd), iskolai ünnepély

Magyar kultúra napja: 2022. január 21. (péntek)

Farsang: 2022. február 11-12. (péntek-szombat)

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól: 2022. február 25. (péntek)

Március 15. megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról és a magyar zászló és címer napjáról: 2022. március 11. (péntek) 8.00 óra, iskolai ünnepély

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól: 2022. április 13. (szerda)

Föld napja: 2022. április 22. (péntek)

35 éves jubileumi rendezvény: 2022. május 18-22.

Jubileumi Gála tervezett időpontja: 2022. május 19.

Nemzeti összetartozás napja: 2022. június 3. (péntek)

8. évfolyam ballagási ünnepsége: 2022. június 15. (szerda) 18.00 óra

Tanévzáró ünnepély: 2022. június 21. (kedd) 18.00 óra

8.5.       Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2022. június 14. (kedd)

8.6.       Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

A nevelőtestületi értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

2021. augusztus 25.

Alakuló értekezlet. A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás

intézményvezető

2021. augusztus 31.

Tanévnyitó értekezlet

intézményvezető

2021. december 11.

Nevelési értekezlet

 

2022. január 21.

Félévi osztályozó értekezlet

intézményvezető

2022. január 28.

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

- pedagógiai munka elemzése, értékelése,

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

felsős intézményvezető-helyettes

2022. március

Nevelési értekezlet

 

2022. június

Felkészülés a tanévzárásra

 

2022. június 14.

Év végi osztályozó értekezlet

intézményvezető

2022. június 27.

Tanévzáró értekezlet

- szakmai munka értékelése

intézményvezető

8.7.       A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata

2021. szeptember 20. és október 11. között

8.8.       A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja (NETFIT):

A tanév során bármikor.

A mérés eredményeinek feltöltését június 15-ig el kell végezni.

8.9.       Kompetencia, valamint idegen nyelvi mérés

Szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciákat vizsgáló mérés a hatodik és a nyolcadik évfolyamon.

Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a hatodik és nyolcadik évfolyamon.

A mérések időpontja:

6. évfolyamon 2022. május 18-31.

8. évfolyamon 2022. május 4-17.

9.    Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1.a

20 fő

1.b

19 fő

2.a

28 fő

2.b

27 fő

3.a

18 fő

3.b

24 fő

4.a

24 fő

4.b

28 fő

5.a

17 fő

5.b

20 fő

6.a

28 fő

6.b

28 fő

7.a

25 fő

7.b

24 fő

8.a

25 fő

8.b

30 fő

Tanulók teljes létszáma: 385 fő