Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a hét első felében pedagógusaink igyekeztek felkészülni a tantermen kívüli, digitális oktatásra. Ennek során arra törekedtünk, hogy az idő rövidsége ellenére megpróbáljunk olyan módszertant kialakítani, amely biztosítja diákjaink számára a tananyag minél eredményesebb feldolgozását.

Az iskolán kívüli oktatáshoz elsődlegesen a Google Classroom online alkalmazást, valamint a KRÉTA felületét használjuk. Az elmúlt napokban kialakításra kerültek a virtuális osztálytermek, a pedagógusok pedig március 19-től már a tananyagokat is elkezdték feltölteni az egyes csoportokba.

A következő linken található egy videós segítség az alkalmazás beállításaihoz:

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24

Az osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok felvették a kapcsolatot tanítványaikkal, és szép lassan megkezdődik az otthoni tanulás. A továbbiakban rendszeresen küldik majd a tanulást segítő digitális tananyagokat, dokumentumokat, feladatokat.

Javasoljuk, hogy délelőtt, „iskolaidőben” minden nap foglalkozzanak a gyerekek az egyes tantárgyakkal. Arra bíztatunk mindenkit, hogy tartsa be a kijelölt feladatok megoldására adott határidőt, mert csak így tudunk előre haladni a tananyag elsajátításában.

Ha bármely felület elérésével probléma adódik, mielőbb kérjenek segítséget az osztályfőnöktől, vagy jelezzék az iskola email címén.

Tudom, nagy kihívás az új tanrend pedagógusnak és szülőnek egyaránt, de hiszem, hogy közösen ezzel is meg fogunk birkózni. Köszönjük mindannyiuknak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben még szorosabban együttműködnek velünk.

Kedves Diákjaink!

Természetesen különleges helyzetben vagytok Ti is, hiszen számotokra is új és teljesen ismeretlen az iskolán kívüli tanulás. Remélem, tanáraitok útmutatása alapján otthonotokban is tudjátok folytatni a sulit, és bebizonyítjátok nekünk, nem véletlenül tartanak Benneteket a digitális kor gyermekeinek! Kérem, figyeljetek nagyon, jegyezzetek meg minden fontos információt, és kérdezzetek bátran, ha valahol elakadtok a tananyag feldolgozása során.

Biztosak lehettek benne, hamarosan túljutunk ezen a nehéz időszakon, és mindenki egészségesen folytathatja életét és végezheti tanulmányait.

Ehhez azonban türelemre és bizony részetekről is fegyelemre van szükség. Kérlek Benneteket, maradjatok otthon, és próbáljátok minél hasznosabban eltölteni a kényszerű bezártságot. Érezzétek át Ti is annak felelősségét, hogy gyerekként azzal tudtok a legtöbbet tenni, ha most minimálisra csökkentitek a lakhelyeteken kívüli mozgást.

Üres nélkületek az iskola, úgyhogy mielőbb visszavárunk Benneteket! Nagyon vigyázzatok magatokra!

Mindenkinek eredményes tanulást, kitartást és jó egészséget kívánunk!

Veszprém, 2020. március 20.

Sándor László

intézményvezető